ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ «Про додаткові заходи з вшанування пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту»

 

ПРОЄКТ

вноситься народними депутатами України

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

«Про додаткові заходи з вшанування

пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту»

Усвідомлюючи особливе значення трагедії Бабиного Яру як одного з найбільших місць масових розстрілів жертв націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та символу Голокосту євреїв України у роки Другої світової війни, пам’ять про який є невід’ємною складовою національної пам’яті Українського народу,

наголошуючи на необхідності гідного вшанування усіх жертв Бабиного Яру незалежно від їхньої національності, віросповідання чи політичних поглядів та уникнення будь-яких політичних спекуляцій навколо пам’яті про трагедію Бабиного Яру,

закликаючи до об’єднання зусиль усього українського суспільства для запобігання повторенню злочинів проти людяності та будь-яких проявів геноциду, збереження миру та міжетнічної єдності,

нагадуючи, що людське життя та права людини є найвищими соціальними цінностями,

усвідомлюючи свій моральний обов’язок перед теперішніми та майбутніми поколіннями, потребу утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, насамперед на національному, етнічному, расовому та релігійному ґрунті,

засуджуючи будь-які спроби виправдання злочинів та злочинного характеру комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, які засуджені в Україні Законом України «Про засудження  комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,

виходячи з глибокої поваги до важливих етичних засад усіх релігій щодо недопущення будівництва на території місць масових поховань, у тому числі жертв воєн, репресій комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів,

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Визнати за необхідне забезпечити належне вшанування жертв трагедії Бабиного Яру та реалізацію у зв’язку з цим заходів, передбачених Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність», схваленими Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 2016 р. № 1744-VIII.

2. Вважати неприпустимою участь у будь-якій формі, у тому числі шляхом повного або часткового фінансування, у реалізації заходів із вшанування жертв трагедії Бабиного Яру, жертв комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів громадських об’єднань, благодійних організацій, інших юридичних осіб, засновниками, керівниками, членами (учасниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, визнаної державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України, органи державної влади або місцевого самоврядування держави-агресора та/або держави-окупанта, юридичні особи – резиденти держави-агресора та/або держави окупанта.

3. Кабінету Міністрів України:

розглянути та затвердити проєкт «Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"», розроблений робочою групою при Інституті історії України НАН України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та на замовлення Міністерства культури України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»;

забезпечити розроблення та подання в установленому порядку на затвердження Верховної Ради України проєкту державної цільової програми, спрямованої на забезпечення комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» на основі Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», розробленої робочою групою при Інституті історії України НАН України на замовлення Міністерства культури України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», передбачивши фінансування такої програми за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням пункту 2 цієї Постанови;

вжити невідкладних заходів із забезпечення розширення меж та зон охорони Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», внесення місць, споруд (витворів), їхніх частин, а також територій та інших об’єктів, пов’язаних із вшануванням жертв злочинів націонал-соціалістичного (нацистського) та комуністичного тоталітарних режимів, які відбувалися на території Бабиного Яру та навколо нього у роки Другої світової війни, або історією Бабиного Яру, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

передбачити при розробці проєкту закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та в державних бюджетах України на наступні роки кошти на реалізацію у повному обсязі державної цільової програми та інших заходів, визначених цією Постановою.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова

Верховної Ради України                                               Д. РАЗУМКОВ