Юдаїка в Києво-Могилянській Академії

 

Традиції вивчення юдаїки в Києво-Могилянській академії сягають 17 століття. Тоді юдаїка (котра лише в 19 столітті почала формуватися як самостійна ділянка наукового знання) була представлена головно гебраїстичними студіями: вивченням давньоєврейської мови, історії та Священного Писання. Як пише професор Валерія Нічик: «Вивчення єврейської історії, мови, звичаїв у цьому навчальному закладі було започатковане ще його засновником Петром Могилою. Адже в поренесансну добу жодна людина не могла вважатися освіченою і культурною, якщо вона не знала гебрайської, грецької та латинської мов. Звернення до гебраїстики зумовлювалася передусім науковими й освітніми потребами, воно було необхідне для дослідження і витлумачення Біблії, котра посідала одне з першорядних місць у студіях вчених-гуманістів та реформаторів» (Нічик В. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2002. – С. 13–14).

Вивчення гебраїстики було продовжено в стінах Академії і після її вимушеного закриття та відкриття там Київської Духовної академії (1819–1919). У радянський час, особливо з 1948 року, ані гебраїстика, ані юдаїка в Україні вивчатися повноцінно не могли. Про сучасний іврит і давньоєврейську мову, що пов’язувалися комуністичними ідеологами з сіоністами та єврейськими націоналістами, було годі й говорити.
Вже після розпаду СРСР, у незалежній Україні, юдаїку знову стало можливим вивчати вільно. У 1990-х роках у Києві, у приватному закладі – Міжнародному Соломонові університеті було створено Департамент юдаїки, який залишався найпомітнішим в Україні центром єврейських студій до початку 2000-х років З того часу естафета в розвитку юдаїки перейшла до відновленої на початку 1990-х років Києво-Могилянської академії, що мала твердий намір повернути собі кращі традиції попередніх століть та створити сучасний і конкурентний осередок для викладання й дослідження юдаїки.
У 2003 році в Академії було засновано Міждисциплінарну сертифікатну програму з юдаїки, яка пропонувала всім охочим студентам Академії та інших університетів столиці прослухати цикл курсів на факультеті гуманітарних наук. До програми було залучено найбільш провідних на той час фахівців з юдаїки в Києві.
2006 року відбувся перший випуск, а 2012 року програма вже мала 35 випускників, що отримали сертифікати і дипломи; крім того, з 2003 по 2012 рік окремі курси з юдаїки прослухало більше 120 студентів. 2008 року завдяки зусиллям Асоціації єврейських організації та громад України (Ваад), який від початку був незмінним партнером НаУКМА, вдалося організувати в стінах Академії всю необхідну матеріально-технічну базу для повноцінного функціонування і розвитку юдаїки, в тому числі дві сучасно обладнані аудиторії для проведення занять та бібліотеку.
З 2006 року в Академії почав активно працювати Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, науково-дослідний осередок, який за шість років, спільно з університетським видавництвом «Дух і Літера» видав десятки важливих книг і збірників з юдаїки, та на сьогоднішній день є беззаперечним лідером в Україні у цьому напрямі. Одним з найважливіших видань останнього часу стала поява в перекладі українською більш ніж тисячасторінкового Оксфордського підручника з юдаїки, за яким зможуть навчатися всі студенти, яким цікава юдаїка як наукова галузь.
Нарешті, 2010 року за ініціативи президента НаУКМА Сергія Квіта було розпочато роботу зі створення першої в Україні дворічної маґістерської програми з юдаїки, яку було відкрито рішенням Вченої ради в травні 2012 року, а вже через кілька місяців відбувся перший конкурсний набір на програму. Це стало можливим завдяки підтримці відомого українського мецената з Канади, друга і партнера Києво-Могилянської Академії Костянтина Темертея. Наразі згадана програма працює як спеціалізація «Юдаїка» в межах спеціальності «Історія», але на найближчий час перед нею стоїть завдання ліцензування і відкриття юдаїки як окремої повноцінної спеціальності в Україні.
Важливими аспектами розвитку юдаїки в НаУКМА є також налагодження міжнародних зв’язків із провідними центрами юдаїки у світі та створення якісного майданчика для досліджень у галузі. Задля першого представники могилянської юдаїки постійно встановлюють контакти та співпрацюють зі своїми колегами та їхніми центрами в Ізраїлі, США, Канаді, Росії тощо. 2012 року Академія почала переговори про встановлення тісної співпраці та підписання угоди з Єврейським університетом в Єрусалимі, провідним ізраїльським закладом вищої освіти, який упродовж останнього десятиліття незмінно входить до рейтингу 100 найкращих університетів світу.
Крім того, з ініціативи викладача кафедри історії та випускника НаУКМА Віталія Черноіваненка з 2012 року в Академії виходитиме перший в Україні регулярний збірник з академічної юдаїки «Judaica Ukrainica». Видання матиме міжнародний статус, фахову редколегію, до якої входитимуть відомі науковці з різних країн, і буде проходити незалежне рецензування. Статті у ньому друкуватимуться трьома мовами.
Як бачимо, юдаїка належить сьогодні до пріоритетних напрямів у розвитку НаУКМА, адже вона вже є не просто свідченням гуманітарної освіченості, але й невід’ємною ознакою сучасного європейського університету.


Олексій Хамрай, доктор філологічних наук, керівник магістерської програми «Юдаїка» Національного університету «Києво-Могилянська академія»
http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/536-yudajika-v-naukma

 

THE SNEAKER BULLETIN