свобода вероисповедания в Украине

Україна – звіт про свободу віросповідання у світі – 2012 рік

Конституція та інші закони та норми захищають свободу віросповідання. Офіційної державної релігії немає.  За законом, основною метою державної релігійної політики є «відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій» та «забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання». 

Subscribe to RSS - свобода вероисповедания в Украине